UDiseCodeSchool NameTotal Usage (Hours)
28181601004ZPHS BOMMANAMPADU41
28181600505ZPHS DHARMAVARAM98
28181600103ZPHS MYLAVARAM24
28181600506ZPHS SANKHAVARAPPADU58
28181601204ZPHS THIMMAYAPALEM9
 

Note: Data Collection from schools with internet Since 20-Nov-2016