UDiseCodeSchool NameTotal Usage (Hours)
28181600505ZPHS DHARMAVARAM0
28181600103ZPHS MYLAVARAM0
28181600506ZPHS SANKHAVARAPPADU0
28181601204ZPHS THIMMAYAPALEM0
 

Note: Data Collection from schools with internet Since 20-Nov-2016